Χειρουργός Ορθοπαιδικός στην Νέα Ερυθραία - Σταμούλης Δημήτρης